system co to jest
Co oznacza system TPA: regulowanego dostępu do sieci elektroenergetycznej) mechanizm dostępu do.

Czy przydatne?

Czym jest system TPA

Definicja z ang. TPA system, z niem. TPA-System.

Definicja: (mechanizm negocjowanego albo regulowanego dostępu do sieci elektroenergetycznej) mechanizm dostępu do sieci elektroenergetycznej określony w dyrektywie Porady 96/92/WE z 19 grudnia 1996 w kwestii wspólnych zasad odnośnie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, pozwalający na dostawy energii poprzez wybranego dostawcę, bezwzględnie na odległość pomiędzy odbiorcą a dostawcą, dzięki użyciu sieci należących do innego przedsiębiorstwa, odpowiednio z uregulowanymi rządowo albo wynegocjowanymi cenami przesyłu. Państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia wszystkim uczestnikom rynku dostępu do sieci elektroenergetycznej i zawierania z nimi umów handlowych. Operatorzy natomiast zobowiązani są do ogłaszania cen z tytułu korzystania z ich sieci przesyłowych. Operator może odmówić udostępnienia własnej sieci jedynie wówczas, gdy wynika to z przyczyn technicznych. Warunki dostępu do sieci opierając się na tego mechanizmu zostały zaakceptowane poprzez wszystkie państwa członkowskie, niezależnie od Portugalii i Włoch. Zobacz także mechanizm SB

Czym jest system TPA znaczenie w Słownik na S .