system zarządzania audytu co to jest
Co oznacza System Zarządzania i Audytu Środowiskowego: polityki ochrony środowiska zorientowany na.

Czy przydatne?

Czym jest System Zarządzania i Audytu Środowiskowego

Definicja z ang. System Management and Environmental Audit, z niem. Systemmanagement und Umweltbetriebsprüfung.

Definicja: (z angielskiego: EMAS) instrument polityki ochrony środowiska zorientowany na wdrażanie idei ekorozwoju w przemyśle, wprowadzony na mocy rozporządzenia Porady UE z 29 czerwca 1993 (1836/93/EWG). Jego celem jest: 1. ciągła poprawa stanu środowiska w przedsiębiorstwie, w tym w pierwszej kolejności ograniczanie jego negatywnego wpływu na środowisko poprzez wykorzystywanie najlepszych technologii ( BAT); 2. przestrzeganie regulaminów ochrony środowiska; 3. sformułowanie celów ekologicznych i sposobów ich realizacji; 4. informowanie społeczeństwa o zakresie wpływ przedsiębiorstwa na środowisko; 5. proekologiczne wpływ na przedsiębiorców. Uczestnictwo w systemie jest dobrowolne

Czym jest System Zarządzania i Audytu znaczenie w Słownik na S .