system zasobów własnych unii co to jest
Co oznacza system zasobów własnych Unii Europejskiej: założeniach tworzących mechanizm, który ma.

Czy przydatne?

Czym jest system zasobów własnych Unii Europejskiej

Definicja z ang. system of own resources of the European Union, z niem. System der Eigenmittel der Europäischen Union.

Definicja: źródła dochodów budżetowych w założeniach tworzących mechanizm, który ma uniezależnić Wspólnotę Europejską od bezpośrednich wpłat krajów członkowskich. Dochody takie są automatycznie, z mocy prawa, przekazywane do budżetu ogólnego bez konieczności uzyskiwania zgody poszczególnych władz danego państwie członkowskiego na dokonanie odpowiedniej wpłaty ( struktura dochodów). Środki swoje stanowią aktualnie 1,27% PNB Wspólnoty. Wyraźnie określone zasoby swoje UE wprowadzono decyzją Porady 1970. Takie podejście do kwestii dochodów budżetowych stanowiło ważny obiekt reformy budżetowej UE, gdyż do 1970 zasadnicze źródło wpływów stanowiły bezpośrednie wpłaty państw członkowskich. Aktualnie, prócz zasilania budżetu zasobami swoimi, w specjalnych sytuacjach (na przykład w wypadku wystąpienia deficytu budżet UE i dochody budżetu) istnieje sposobność sfinansowania brakującej część poprzez wpłaty państw członkowskich

Czym jest system zasobów własnych Unii znaczenie w Słownik na S .