system zasobów własnych unii co to jest
Co oznacza system zasobów własnych Unii Europejskiej: założeniach tworzących mechanizm, który ma.

Czy przydatne?

Czym jest system zasobów własnych Unii Europejskiej

Definicja z ang. system of own resources of the European Union, z niem. System der Eigenmittel der Europäischen Union.

Definicja SYSTEM ZASOBÓW WŁASNYCH UNII EUROPEJSKIEJ: źródła dochodów budżetowych w założeniach tworzących mechanizm, który ma uniezależnić Wspólnotę Europejską od bezpośrednich wpłat krajów członkowskich. Dochody takie są automatycznie, z mocy prawa, przekazywane do budżetu ogólnego bez konieczności uzyskiwania zgody poszczególnych władz danego państwie członkowskiego na dokonanie odpowiedniej wpłaty ( struktura dochodów). Środki swoje stanowią aktualnie 1,27% PNB Wspólnoty. Wyraźnie określone zasoby swoje UE wprowadzono decyzją Porady 1970. Takie podejście do kwestii dochodów budżetowych stanowiło ważny obiekt reformy budżetowej UE, gdyż do 1970 zasadnicze źródło wpływów stanowiły bezpośrednie wpłaty państw członkowskich. Aktualnie, prócz zasilania budżetu zasobami swoimi, w specjalnych sytuacjach (na przykład w wypadku wystąpienia deficytu budżet UE i dochody budżetu) istnieje sposobność sfinansowania brakującej część poprzez wpłaty państw członkowskich

Czym jest system zasobów własnych Unii znaczenie w Słownik na S .

Co znaczy Słowenia:
Porównanie Slovenija) kraj w południowej Europie, obok Bałkanów. Graniczy z Włochami, Austrią, Węgrami i Chorwacją. Stolica Lublana. Pow. 20,3 tys. km2 około 2 mln mieszkańców. Język słoweński. W 90 system zasobów własnych unii europejskiej co znaczy.
Krzyżówka System Wcześniejszych Emerytur:
Dlaczego postanowień dyrektywy Porady UE 72/160/ /EWG z 1972 mechanizm, którego celem jest utworzenie bardziej efektywnej struktury agrarnej na wsi i zapewnienie osobom objętym tym systemem względnie system zasobów własnych unii europejskiej krzyżówka.
Co to jest Spotkanie Na Szczycie:
Jak lepiej przywódców krajów i szefów rządów, dwustronne albo wielostronne. Część s.s. dzieje się w ramach organizacji międzynarodowych, stanowi mniej albo bardziej sformalizowany obiekt ich struktury albo system zasobów własnych unii europejskiej co to jest.
Słownik Santer Jacques:
Kiedy luksemburski, przewodniczący Partii Chrześcijańsko-socjalnej (197482), premier (198494). Przewodniczył także Europejskiej Partii Ludowej (198790), był członkiem Parlamentu Europejskiego, jego system zasobów własnych unii europejskiej słownik.
Czym jest System Dubliński:
Od czego zależy ustanowiony opierając się na konwencji dublińskiej w celu zagwarantowania, Iż wniosek każdej osoby ubiegającej się o azyl w UE zostanie rozpatrzony poprzez jedno z krajów członkowskich, bez odsyłania system zasobów własnych unii europejskiej czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: