szczyt rady europejskiej co to jest
Co oznacza szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu: Europejska postanowiła wówczas, Iż 30 marca 1998.

Czy przydatne?

Czym jest szczyt Rady Europejskiej w Luksemburgu

Definicja z ang. European Council in Luxembourg, z niem. Europäischen Rates in Luxemburg.

Definicja: odbył się 1213 grudnia 1997. Porada Europejska postanowiła wówczas, Iż 30 marca 1998 rozpocznie się mechanizm rozszerzania Unii, który obejmie wszystkie kandydujące państwa z Europy Środkowo-Wschodniej i Cypr łącznie jedenaście krajów, które zostały podzielone na dwie ekipy. Porada Europejska zadecydowała również o zwołaniu 31 marca 1998 dwustronnych Międzyrządowych Konferencji Akcesyjnych z krajami, z którymi przede wszystkim będą toczyć się rokowania akcesyjne, czyli z Cyprem, Czechami, Estonią, Polską, Słowenią i Węgrami. Grupę tych krajów ustala się nieformalnie Ekipą 5+1. W drugiej ekipie obejmującej Bułgarię, Rumunię, Słowację, Litwę i Łotwę znalazły się państwa, które musiały poczekać na rozpoczęcie negocjacji do momentu, kiedy Unia uzna, Iż wypełniły one kryteria polityczne i gospodarcze sformułowane na szczycie Unii w Kopenhadze w 1993. Odrębnie potraktowana została Turcja, gdyż UE nie dopuściła jej nawet do drugiej ekipy kandydatów do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych (wniosek o przyjęcie Turcji do Unii został złożony w Komisji Europejskiej w 1987). W przekonaniu postanowień szczytu i odpowiednio z sugestiami zawartymi w Agendzie 2000 jeszcze przed rozpoczęciem formalnych negocjacji wszyscy kandydaci z Europy Środkowo-Wschodniej zostali objęci programem wzmocnionej strategii przedczłonkowskiej (tak zwany pre-accession strategy), opierającej się na indywidualnych dokumentach Partnerstwo dla Członkostwa i na programie PHARE, a od 2000 także na szczególnych funduszach przedakcesyjnych. W ramach nowej strategii pod koniec każdego roku wszyscy kandydaci byli w pojedynkę oceniani ze swoich postępów na drodze wdrażania unijnego prawa. Komisja Europejska począwszy od końca 1998, składała Radzie UE regularne sprawozdania (tak zwany Regular Report) na temat postępów w spełnianiu mierników kopenhaskich poprzez państwa Europy Środkowo-Wschodniej

Czym jest szczyt Rady Europejskiej w znaczenie w Słownik na S .