tampere szczyt co to jest
Co oznacza szczyt w Tampere: odbyło się 15 i 16 października 1999 w trakcie Prezydencji fińskiej i.

Czy przydatne?

Czym jest szczyt w Tampere

Definicja z ang. summit in Tampere, z niem. Gipfel in Tampere.

Definicja: posiedzenie Porady Europejskiej, które odbyło się 15 i 16 października 1999 w trakcie Prezydencji fińskiej i zostało po raz pierwszy w historii integracji w całości przeznaczone tworzeniu obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w UE. We wstępie konkluzji ze szczytu Porada Europejska potwierdziła, Iż jest zdecydowana rozwinąć Unię Europejską w region wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, wykorzystując przy tym w pełnym zakresie możliwości przewidziane w traktacie z Amsterdamu w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W konkluzjach sformułowano kierunki i priorytety działań i omówiono zagadnienia powiązane z tworzeniem wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej UE, kreowaniem europejskiej przestrzeni prawnej, zwalczaniem przestępczości i wzmacnianiem wymiaru zewnętrznego, a więc stosunków z krajami trzecimi i innymi organizacjami międzynarodowymi

Czym jest szczyt w Tampere znaczenie w Słownik na S .