europejski klub szkolny co to jest
Co oznacza szkolny klub europejski: na rzecz upowszechniania wiedzy o Europie. Idea klubów.

Czy przydatne?

Czym jest szkolny klub europejski

Definicja z ang. European school club, z niem. Europäische Schulklub.

Definicja: forma współpracy uczniów i nauczycieli na rzecz upowszechniania wiedzy o Europie. Idea klubów europejskich powstała w Portugalii (inicjatorką była Margarida Belard, promotorka programu Europejski wymiar w nauki), skąd poprzez Radę Europy trafiła w latach 90. do Polski. Wspólne wszystkim klubom są: rozwijanie proeuropejskich postaw pośród młodzieży poprzez upowszechnianie wiedzy o Europie krajach, historii, geografii, nauce, sztuce, przygotowanie jej do życia i pracy w zjednoczonej Europie, przyczynianie się do zrozumienia pluralizmu, wzajemnej tolerancji i szacunku, rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, ochronę środowiska i spuścizny kultury, informowanie o procesach integracyjnych w Europie. Realizacja tych celów przybiera różne formy: zbieranie i aktualizowanie dokumentów i informacji, organizowaniu sesji naukowych, wieczorów literaturze, konkursów i tematycznych wystaw, przeprowadzanie wykładów tematycznych i debat, nawiązywanie współpracy ze szkołami i klubami europejskimi za granicą. Bazę danych klubów prowadzi Urząd Integracji Europejskiej (od 1992 na witrynie internetowej)

Czym jest szkolny klub europejski znaczenie w Słownik na S .