tfan co to jest
Co oznacza TFAN: państwami z pierwszej ekipy, wyznaczonymi na posiedzeniu Porady Europejskiej w.

Czy przydatne?

Czym jest TFAN

Definicja z ang. TFAN, z niem. TFAN.

Definicja: do przeprowadzenia screeningu z państwami z pierwszej ekipy, wyznaczonymi na posiedzeniu Porady Europejskiej w Luksemburgu, UE utworzyła szczególny Zespół Zadaniowy ds. Negocjacji Akcesyjnych Task Force for Accession Negotiations (TFAN), który podlegał Komisarzowi do spraw Rozszerzenia. T. powstał 21 stycznia 1998 i do jego obowiązków należało poszukiwanie rozwiązań problemów pojawiających się w czasie negocjacji i pośredniczenie pomiędzy instytucjami a krajami członkowskimi Unii i pomiędzy Unią a krajami kandydującymi. Zwłaszcza zadanie polegało na: przygotowaniu na potrzeby Komisji i Ekipy ds. Rozszerzenia Porady UE projektów stanowisk negocjacyjnych; przygotowaniu projektów i nowelizacji aktów prawnych i na reprezentowaniu Komisji w debatach poświęconych rozszerzeniu UE. Zespół Zadaniowy w 199899 składał się z sześciu grup, na czele każdej z nich stał negocjator odpowiedzialny za negocjacje z sześcioma krajami, z którymi negocjacje toczyły się przede wszystkim. Każda ekipa odpowiedzialna była również za koordynację stanowiska Komisji wobec tych krajów w różnych dziedzinach. Ta podwójna odpowiedzialność ma zapewnić spójność stanowiska Komisji wobec wszystkich kandydatów. Pracami Zespołu kierował dyrektor generalny kluczowy negocjator Komisji Europejskiej. W listopadzie 1999, w ramach działań zmierzających do reformy strukturalnej, T. stał się częścią nowej jednostki odpowiedzialnej za rozszerzenie UE Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia Komisji Europejskiej

Czym jest TFAN znaczenie w Słownik na T .