europejska tożsamość co to jest
Co oznacza tożsamość europejska: bycia Europejczykiem, odczuwania związku z europejskością, tak jak.

Czy przydatne?

Czym jest tożsamość europejska

Definicja z ang. European identity, z niem. Europäische Identität.

Definicja: ustalenie odnoszące się do poczucia bycia Europejczykiem, odczuwania związku z europejskością, tak jak tożsamość narodowa znaczy bliskość emocjonalną z ustalonym narodem, postrzeganie siebie jako jego części. W danej chwili trudno jest jeszcze mówić o zaistnieniu w powszechnej skali t.e., raczej to jest start procesu kształtowania się jej wskutek rozwoju integracji europejskiej, przenikalności granic, zwielokrotniania się więzi pomiędzy narodami. Otwarte także jest pytanie, co stanowi istotę t.e., jakie wspólne wszystkim Europejczykom przedmioty ją tworzą. Wiąże się to również z brakiem jednoznacznej odpowiedzi, czym jest Europa, gdzie przebiegają jej granice. Przeważnie wskazuje się na osadzone w dziedzictwie kulturowym grecko-rzymski antyk, judajsko-chrześcijańskie tradycje, uniwersalizm i na obecne wartości powiązane z demokracją, wolnością, prawami człowieka, multikulturalizmem. T.e. to również wspólnota historycznych losów. W przeszłości, od czasów średniowiecza, zagrożenia zewnętrzne mobilizowały do myślenia w kategoriach ogólnoeuropejskich, świadomość odrębności wzmocniło zetknięcie się z innymi cywilizacjami i uzyskanie nad nimi przewagi. Ten ostatni obiekt kreował także niekorzystne aspekty t.e. podbój i niszczenie innych rodziło u Europejczyków poczucie wyższości i bycia w centrum świata. Współcześnie spoiwem staje się perspektywa stawienia czoła wspólnym dla całego kontynentu wyzwaniom kolejnego stulecia. Zobacz także granice Europy, ojcowie Europy, federalizm europejski, euroentuzjaści, eurosceptycyzm, Europa Ojczyzna

Czym jest tożsamość europejska znaczenie w Słownik na T .