maastricht traktat co to jest
Co oznacza traktat z Maastricht: Maastricht) 7 lutego 1992 poprzez ówczesnych dwunastu członków.

Czy przydatne?

Czym jest traktat z Maastricht

Definicja z ang. Treaty of Maastricht, z niem. Vertrag von Maastricht.

Definicja: Traktat o UE, podpisany w Holandii (Maastricht) 7 lutego 1992 poprzez ówczesnych dwunastu członków Wspólnoty Europejskiej. Wszedł w życie nieco potem, niż zakładano, gdyż nie od 1 stycznia, a od 1 listopada 1993, z racji na przedłużający się mechanizm ratyfikacji. Dokonywał ważnych zmian w dotychczasowych prawnych podstawach WE traktacie paryskim i traktatach rzymskich. Jego kształt był dyskutowany na konferencji w Rzymie w grudniu 1990 i zaakceptowany rok potem poprzez Radę Europejską na jej szczycie w Maastricht. Dokument ten powoływał do życia Unię Europejską, ustanawiał obywatelstwo UE, Unię Gospodarczą i Walutową i Unię Polityczną, gdzie zawarta była Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa i Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Uzupełniało go siedemnaście protokołów i trzydzieści trzy deklaracje. Traktat budził sporo kontrowersji, dla zwolenników federacji europejskiej był za niewiele radykalny w zacieśnianiu więzów integracyjnych, dla przeciwników tej opcji szedł za daleko, wprowadzając takie cele, jak wspólna waluta i polityka zewnętrzna. Ogromna Brytania od razu uzależniła swój podpis od zgody partnerów na jej szczególny status prawny pozwalający na pozostanie poza wspólną walutą i polityką społeczną. Ratyfikacja była wyrazem tych kontrowersji. Pierwsze głosowanie Duńczyków zadecydowało o odrzuceniu (50,7% głosów przeciw), dopiero zgoda Porady Europejskiej z grudnia 1992 na przyznanie Danii analogicznych uprawnień jak Ogromnej Brytanii umożliwiła jego ratyfikację (57% za). Także we Francji przeszedł on min. większością głosów (51% za). Niemniej jednak jego postanowienia były wykonywane, tworząc nową jakość w procesie integracji europejskiej. Zobacz także traktat z Amsterdamu, traktat z Nicei

Czym jest traktat z Maastricht znaczenie w Słownik na T .