obrachunkowy trybunał co to jest
Co oznacza Trybunał Obrachunkowy: Księgowych, Trybunałem Audytorów albo Trybunałem Rewizyjnym.

Czy przydatne?

Czym jest Trybunał Obrachunkowy

Definicja z ang. The Court of Auditors, z niem. Der Rechnungshof.

Definicja: nazywany także Trybunałem Rewidentów Księgowych, Trybunałem Audytorów albo Trybunałem Rewizyjnym, organizacja Wspólnoty Europejskiej kontrolująca ich finansową politykę, dochody i opłaty. Prowadzi stały monitoring w dziedzinie legalności i zasadności wszystkich dochodów i kosztów ujętych w planach finansowych Wspólnoty i jej instytucji. TO ma sposobność uchwalania recenzji odnosząc się do badanych sprawozdań i dokumentów finansowych. Ponadto sporządza corocznie raport publikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty w odniesieniu zamkniętego roku budżetowego. Dokument ten jest ważny w trakcie debaty nad udzieleniem Komisji absolutorium poprzez Parlament i Radę. Funkcje te spełnia wspólnie z Parlamentem Europejskim i Poradą UE, organami odpowiedzialnymi za sprawy budżetowe. To one decydują zarazem o jego składzie personalnym, mianując piętnastu rewidentów na sześć lat. Jednak czterech wskazanych losowo przedstawicieli TO otrzymuje nominację tylko na cztery lata, co w założeniach ma zapewnić ciągłość sprawowanych funkcji. Tj. organizacją niezależną, a jego członkom przysługuje immunitet dający gwarancje obiektywnej pracy. W okresie sprawowania funkcji członkowie TO nie mogą podejmować żadnej pracy zarobkowej i niezarobkowej. Został ustanowiony w 1975 na mocy układu, który wszedł w życie 1 czerwca 1977, ma siedzibę w Luksemburgu

Czym jest Trybunał Obrachunkowy znaczenie w Słownik na T .