stowarzyszeniu umowy co to jest
Co oznacza umowy o stowarzyszeniu: odpowiednio z którym Wspólnota może z jednym albo więcej krajami.

Czy przydatne?

Czym jest umowy o stowarzyszeniu

Definicja z ang. Association Agreement, z niem. Assoziierungsabkommen.

Definicja: umowy zawierane na mocy art. 310 TWE, odpowiednio z którym Wspólnota może z jednym albo więcej krajami albo także z organizacją międzynarodową zawrzeć umowę ustanawiającą wzajemne prawa i wymagania i specjalne procedury. Ich celem jest powstanie warunków do współpracy handlowej i w innych dziedzinach gospodarczych, w tym zagwarantowanie pomocy ekonomicznej państwom słabiej rozwiniętym. Umowy tego typu mogą przewidywać utworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej albo także wprowadzenie innych mechanizmów preferencji. Z reguły umowy o stowarzyszeniu zawierane są z krajami kandydującymi do członkostwa we Wspólnocie, nie muszą jednak zawsze prowadzić do przystąpienia danego państwie do Wspólnoty. Występują cztery typy umów tego typu: zawierane z państwami i terytoriami zamorskimi; przygotowujące państwa stowarzyszone do członkostwa we Wspólnocie i utworzenia unii celnej; układy europejskie z państwami Europy Środkowej i Wschodniej; zawierane z krajami Maghrebu i Maszreku i porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Czym jest umowy o stowarzyszeniu znaczenie w Słownik na U .