stowarzyszeniu umowy co to jest
Co oznacza umowy o stowarzyszeniu: odpowiednio z którym Wspólnota może z jednym albo więcej krajami.

Czy przydatne?

Czym jest umowy o stowarzyszeniu

Definicja z ang. Association Agreement, z niem. Assoziierungsabkommen.

Definicja UMOWY O STOWARZYSZENIU: umowy zawierane na mocy art. 310 TWE, odpowiednio z którym Wspólnota może z jednym albo więcej krajami albo także z organizacją międzynarodową zawrzeć umowę ustanawiającą wzajemne prawa i wymagania i specjalne procedury. Ich celem jest powstanie warunków do współpracy handlowej i w innych dziedzinach gospodarczych, w tym zagwarantowanie pomocy ekonomicznej państwom słabiej rozwiniętym. Umowy tego typu mogą przewidywać utworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej albo także wprowadzenie innych mechanizmów preferencji. Z reguły umowy o stowarzyszeniu zawierane są z krajami kandydującymi do członkostwa we Wspólnocie, nie muszą jednak zawsze prowadzić do przystąpienia danego państwie do Wspólnoty. Występują cztery typy umów tego typu: zawierane z państwami i terytoriami zamorskimi; przygotowujące państwa stowarzyszone do członkostwa we Wspólnocie i utworzenia unii celnej; układy europejskie z państwami Europy Środkowej i Wschodniej; zawierane z krajami Maghrebu i Maszreku i porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

Czym jest umowy o stowarzyszeniu znaczenie w Słownik na U .

Co znaczy Unia Polityczna:
Definicja traktatem z Maastricht, jako cel w rozwoju UE. Obejmuje Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, Wymiar Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych i powiększenie uprawnień wspólnotowych instytucji, w umowy o stowarzyszeniu co to jest.
Co znaczy Uznawanie I Wykonywanie Orzeczeń W Sprawach Cywilnych I Handlowych:
Definicja wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Chodzi tu o uznawanie i wykonywanie w jednym kraju członkowskim UE orzeczeń wydanych w innym kraju członkowskim we wszystkich umowy o stowarzyszeniu definicja.
Co znaczy Uchodźca:
Definicja konwencji genewskiej o statusie uchodźców i protokołu nowojorskiego z 1967, których stronami są wszystkie państwa członkowskie UE, osoba, w konsekwencji uzasadnionej obawy przed prześladowaniem na umowy o stowarzyszeniu co znaczy.
Co znaczy Uznawanie I Wykonywanie Orzeczeń W Sprawach Związanych Z Niewypłacalnością:
Definicja wchodzące w zakres współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE, regulowane poprzez rozporządzenie Porady UE z 29 maja 2000 w kwestii postępowania w przypadku niewypłacalności. Rozporządzenie umowy o stowarzyszeniu słownik.
Co znaczy Unia Zachodnioeuropejska:
Definicja utworzona opierając się na zmodyfikowanego poprzez układy paryskie, 23 października 1954, traktatu brukselskiego z 17 marca 1948 o współpracy ekonomicznej, socjalnej, kulturalnej i wspólnej umowy o stowarzyszeniu znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: