urząd komitetu integracji co to jest
Co oznacza Urząd Komitetu Integracji Europejskiej: Integracji Europejskiej, utworzony opierając się.

Czy przydatne?

Czym jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Definicja z ang. Office of the Committee for European Integration, z niem. Büro des Ausschusses für europäische Integration.

Definicja: zaplecze administracyjne Komitetu Integracji Europejskiej, utworzony opierając się na ustawy z 8 sierpnia 1996. Przejął zadania byłego Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej. Złożony z departamentów merytorycznych: Harmonizacji Prawa, Polityki Integracyjnej, Analiz Stosunków Europejskich, Informacji i Kształcenia Europejskiego, Koordynacji i Monitorowania Pomocy Zagranicznej, Programów Rozwoju Instytucjonalnego i Obsługi Negocjacji Akcesyjnych. Do priorytetowych zadań UKIE należy zaliczyć: przyspieszenie prac nad harmonizacją prawa polskiego z prawem wspólnotowym (zadaniem UKIE jest opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z prawem unijnym i dokonywanie oceny mechanizmów dostosowawczych); sprawne przeprowadzenie działań dostosowawczych związanych z przygotowaniem instytucjonalnym i działalności informacyjnej na temat procesu integracji (UKIE przygotował Program informowania społeczeństwa) i utrzymanie społecznego poparcia tego procesu

Czym jest Urząd Komitetu Integracji znaczenie w Słownik na U .