warunki wjazdu pobytu celu co to jest
Co oznacza warunki wjazdu i pobytu w celu odbycia studiów w Unii Europejskiej: imigracyjnej UE.

Czy przydatne?

Czym jest warunki wjazdu i pobytu w celu odbycia studiów w Unii Europejskiej

Definicja z ang. the conditions of entry and residence for study purposes in the European Union, z niem. die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt zu Studienzwecken in der Europäischen Union.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres polityki imigracyjnej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie ustalania warunków wjazdu i pobytu i standardów procedury wydawania poprzez państwa członkowskie długoterminowych wiz i zezwoleń na pobyt, włączając w to te, które służą łączeniu rodzin, jak także praw i warunków, na jakich obywatele krajów trzecich przebywający na mocy prawa w jednym kraju członkowskim mogą również przebywać w innym kraju członkowskim. Odpowiednio z propozycją Komisji Europejskiej w akcie prawa wspólnotowego zostaną określone warunki wjazdu i pobytu przekraczającego trzy miesiące w celu podjęcia studiów, kształcenia zawodowego albo pracy w charakterze wolontariusza. Fundamentalnym warunkiem będzie uzyskanie zezwolenia na pobyt, wystawionego poprzez zgodne organy danego państwa członkowskiego po przedłożeniu ważnego paszportu albo innego dokumentu podróży i w razie osób niepełnoletnich zgody rodziców na planowany pobyt, jak także zawarciu umowy ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelakie ryzyko w danym kraju. Zainteresowana osoba nie będzie mogła stanowić zagrożenia dla porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego i przedstawi w przypadku potrzeby powiązane z tym dokumenty, wymagane poprzez dane kraj. Na żądanie zainteresowana osoba będzie musiała przedłożyć również dowód uiszczenia koszty za wystawienie zezwolenia na pobyt. Poza wymienionymi ogólnymi uwarunkowaniami, w prawie wspólnotowym zostaną określone dodatkowe warunki dla studentów, uczniów uczestniczących w programach zamiany, nieopłacanych praktykantów i wolontariuszy

Czym jest warunki wjazdu i pobytu w znaczenie w Słownik na W .