warunki wjazdu pobytu celu co to jest
Co oznacza warunki wjazdu i pobytu w celu podjęcia niesamodzielnej lub samodzielnej działalności.

Czy przydatne?

Czym jest warunki wjazdu i pobytu w celu podjęcia niesamodzielnej lub samodzielnej działalności zarobkowej w Unii Europejskiej

Definicja z ang. the conditions of entry and residence in order to take the dependent or independent gainful activity in the European Union, z niem. die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt, um die abhängigen oder selbstständiger Tätigkeit in der Europäischen Union zu übernehmen.

Definicja: zagadnienie wchodzące w zakres polityki imigracyjnej UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała kompetencje w dziedzinie ustalania warunków wjazdu i pobytu i standardów procedury wydawania poprzez państwa członkowskie długoterminowych wiz i zezwoleń na pobyt, włączając w to te, które służą łączeniu rodzin. Odpowiednio z propozycją Komisji Europejskiej państwa członkowskie udzielałyby zgody na wjazd i przebywanie na ich terytorium w celu podjęcia pracy tylko wówczas, gdyby właściwy organ danego państwa wystawił zezwolenie na pobyt pracownika po sprawdzeniu danych i dokumentów poświadczających, Iż wnioskodawca spełnia obowiązki określone w prawie wspólnotowym. W celu uzyskania zezwolenia na pobyt zainteresowana osoba musiałaby złożyć wniosek, a przyszły zatrudniający musiałby zgłosić zapotrzebowanie na daną osobę po stwierdzeniu, Iż wolne stanowisko nie może być obsadzone poprzez: obywatela UE, obywatela państwa trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela UE, obywatela państwa trzeciego, który opierając się na innych regulaminów ma pełny dostęp do rynku pracy danego państwa, obywatela państwa trzeciego mieszkającego na mocy prawa w jednym z krajów członkowskich i od powyżej trzech lat na mocy prawa pracującego w danym kraju, obywatela państwa trzeciego mieszkającego na mocy prawa w danym kraju i pośrodku ostatnich pięciu lat poprzez powyżej trzy lata na mocy prawa tam pracującego. W prawie wspólnotowym zostaną również określone warunki dla grup specjalnych pracowników sezonowych, pracowników transgranicznych, pracowników przeniesionych wewnątrz danego przedsiębiorstwa (tak zwany personelu kluczowego i ekspertów), osób pobierających naukę, osób biorących udział w programach zamiany młodzieży i programach mobilności młodzieżowej. Państwa członkowskie udzielałyby zgody na wjazd i przebywanie na ich terytorium w celu podjęcia samodzielnej działalności zawodowej tylko wówczas, gdyby właściwy organ danego państwa wystawił zezwolenie na pobyt po sprawdzeniu danych i dokumentów poświadczających, Iż wnioskodawca spełnia obowiązki określone w prawie wspólnotowym. Aby takie zezwolenie uzyskać, osoba zainteresowana musiałaby złożyć wniosek i udowodnić, Iż planowana działalność zapewni jej miejsce pracy i korzystnie wpłynie na zatrudnienie w danym kraju albo na jego postęp gospodarczy

Czym jest warunki wjazdu i pobytu w znaczenie w Słownik na W .