socjalny co to jest
Co oznacza wąż socjalny: Europejskiej, utworzony po wejściu w życie EMU i nawiązujący do koncepcji.

Czy przydatne?

Czym jest wąż socjalny

Definicja z ang. hose social, z niem. Schlauch Sozial.

Definicja: instrument polityki socjalnej Wspólnoty Europejskiej, utworzony po wejściu w życie EMU i nawiązujący do koncepcji węża w tunelu. Ustala on przedział, w ramach którego powinny kształtować się narodowe stopy świadczeń społecznych, liczone jako relacja potencjału ekonomicznego państwa członkowskiego do jego kosztów społecznych

Czym jest wąż socjalny znaczenie w Słownik na W .