węgry co to jest
Co oznacza Węgry: kraj w środkowej Europie. Pow. 93,03 tys. km2, ludność 11 mln. Stolica Budapeszt.

Czy przydatne?

Czym jest Węgry

Definicja z ang. Hungary, z niem. Ungarn.

Definicja: Republika Węgierska (Magyar Koztarsasag), kraj w środkowej Europie. Pow. 93,03 tys. km2, ludność 11 mln. Stolica Budapeszt. Graniczy ze Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Serbią i Czarnogórą, Chorwacją, Słowenią, Austrią. Na jej czele stoi prezydent wybierany na pięć lat poprzez Zebranie Narodowe, do którego należy władza ustawodawcza, powołuje także ono premiera. Ministrów mianuje prezydent na wniosek premiera, rząd stanowi władzę wykonawczą. Kształt polityczny i ekonomiczny współczesnych W. jest wynikiem przemian, które zachodziły od 1989 w ramach rokowań trójkątnego stołu opozycji z Węgierską Socjalistyczną Partią Robotniczą. Wolne wybory w marcu 1990 przyniosły efekt Węgierskiemu Forum Demokratycznemu, największej partii opozycyjnej. Przypadek gospodarcza i polityczna W. uległa błyskawicznie normalizacji, na co wpływ miał także fakt, że jeszcze pod władzą komunistyczną wprowadzane były przedmioty liberalizacji mechanizmu. Jednym z najpoważniejszych problemów wewnętrznych i zewnętrznych jest sprawa mniejszości, skutkuje to trudności w relacjach z sąsiadami Słowacją i Rumunią. W swej polityce zagranicznej W. bardzo konsekwentnie opowiedziały się za takimi priorytetami, jak wejście do NATO (członkostwo od 1999) i UE (koniec negocjacji 2002). Aktywnie współuczestniczyły również w rozwijaniu integracji regionalnej. Ekipa Wyszehradzka, Inicjatywa Środkowoeuropejska, Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (CEFTA). Są członkiem ONZ od 1955 Porady Europy (1991). Od 1 maja 2004 w UE

Czym jest Węgry znaczenie w Słownik na W .