wewnętrzny rynek energii co to jest
Co oznacza wewnętrzny rynek energii elektrycznej: zasady ustala instrukcja Porady 96/92/ /WE z 19.

Czy przydatne?

Czym jest wewnętrzny rynek energii elektrycznej

Definicja z ang. internal electricity market, z niem. Elektrizitätsbinnenmarkt.

Definicja: utworzony w 199298 rynek, którego zasady ustala instrukcja Porady 96/92/ /WE z 19 grudnia 1996 w kwestii wspólnych zasad odnośnie do wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Opierając się na tej dyrektywy państwa członkowskie uzyskały prawo nakładania na przedsiębiorstwa elektroenergetyczne obowiązku świadczenia usług na rzecz społeczeństwa, określając przy tym jakość i cykliczność dostaw, wysokość cen i obowiązki w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Funkcjonowanie tego rynku opiera się na zasadzie swobody wyboru dostawcy poprzez klientów na terenie całej Wspólnoty, a również zapewnienia jednakowego dostępu do informacji na temat świadczonych usług w celu dokonywania racjonalnych wyborów. Instrukcja ustala także zasady wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, funkcjonowania elektroenergetyki na terenie Wspólnoty Europejskiej i dostępu do rynku dostawców i ich klientów. Zobacz także wspólny rynek

Czym jest wewnętrzny rynek energii znaczenie w Słownik na W .