brytania wielka co to jest
Co oznacza Wielka Brytania: i Irlandii Północnej (United Kingdom of Great Britain and Northern.

Czy przydatne?

Czym jest Wielka Brytania

Definicja z ang. Great Britain, z niem. Vereinigtes Königreich.

Definicja: Zjednoczone Królestwo Ogromnej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kraj w zachodniej Europie, położone na wyspach na Atlantyku. Złożona jest z Anglii leżącej na południu i zajmującej dwie trzecie wyspy, Szkocji na północy i Walii na zachodzie. Czwartą część stanowi Irlandia Północna, zajmująca północno-wschodnią część wyspy Irlandii. Ogólna pow. 244,87 tys. km2. Ludność 58 mln, nie mniej jednak 7 mln zamieszkuje stolicę Londyn. W 80% to są Anglicy, w 9% Szkoci, 5% Walijczycy i 3% Irlandczycy z Północy. Oprócz tego liczbę cudzoziemców oblicza się na 2,5 mln, z czego dwie trzecie to Irlandczycy. Pośród ludności WB można także wskazać na 5,5 mln grupę obywateli określających się jako nie biali, czyli Afrykanów, Hindusów, Pakistańczyków, Chińczyków. WB jest monarchią konstytucyjną, dziedziczną. Głową państwa jest monarcha (aktualnie Elżbieta II) nominalnie o rozległych uprawnieniach, lecz w praktyce wykonywanych poprzez premiera albo rząd. Należy także do niego władza ustawodawcza, tak jak i do dwuizbowego parlamentu Izby Gmin i Izby Lordów. Władzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem. WB po latach imperialnej świetności przestała odgrywać rolę najmocniejszego mocarstwa wspólnie z końcem II wojny światowej. Złożyło się na to wyczerpanie w obu wojnach, strata kolonii, lecz także trudności wewnętrzne, gospodarcze i narodowościowe powiązane z irlandzkim problemem. Kryzys ekonomiczny został przełamany za premierostwa Margaret Thatcher. Korzystne parametry utrzymały się w latach 90. i WB pod rządami nowego gabinetu Partii Pracy Tonyego Blaira zaczęła powracać do znaczącej pozycji. W tym także czasie doszło do pierwszych pozytywnych sygnałów co do Irlandii Północnej (199798). Równocześnie wzmogły się dyskusje na temat reformy mechanizmu administracyjnego i politycznego państwie. Podważane jest istnienie monarchii, lecz także jedności państwa. Szkoci i Walijczycy oczekują rosnącej autonomii, na co wyrażono zgodę w 1997, może to oznaczać drogę ku federacyjnemu kształtowi państwa, aby zapobiec separatyzmom i secesji. Polityka zagraniczna WB opierała się po II wojnie na szablonowych bliskich więziach ze Stanami Zjednoczonymi, państwami Commonwealthu (Wspólnoty Narodów), zachowaniu maksymalnie niezależnej pozycji. Była członkiem-założycielem ONZ i NATO i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), którą traktowała jako alternatywę EWG. Od 1973 została jednak członkiem Wspólnoty Europejskiej, z tym że sceptycznie odnosi się do idei przekształcania jej w strukturę ponadpaństwową. Podjęła decyzję o pozostaniu poza unią walutową, krytycznie odnosi się do Unii Politycznej, nie uczestniczy w układzie z Schengen, podpisanie traktatu z Maastricht uzależniła od zgody na jej ograniczony udział w unii gospodarczej i polityce socjalnej. Następne rządy podtrzymują taką linię, aczkolwiek w polityce Blaira widoczne jest większe zainteresowanie współdziałaniem z resztą krajów kontynentu

Czym jest Wielka Brytania znaczenie w Słownik na W .