wielofunkcyjny rozwój co to jest
Co oznacza wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich: rolnej zakładający postęp regionów wiejskich i.

Czy przydatne?

Czym jest wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Definicja z ang. multi-functional development of rural areas, z niem. multifunktionale Entwicklung ländlicher Gebiete.

Definicja: jeden z kierunków wspólnej polityki rolnej zakładający postęp regionów wiejskich i ograniczenie migracji ludności wiejskiej. Realizacja tego programu następuje dzięki wspieraniu podejmowania działalności komplementarnej, tworzenia dodatkowych źródeł dochodów i tworzenia miejsc pracy na terenie wsi, lecz poza rolnictwem

Czym jest wielofunkcyjny rozwój znaczenie w Słownik na W .