narodowa wiza co to jest
Co oznacza wiza narodowa: Schengen wyłącznie opierając się na regulaminów prawa wewnętrznego.

Czy przydatne?

Czym jest wiza narodowa

Definicja z ang. national visa, z niem. nationalen Visums.

Definicja: wydawana poprzez każde kraj Ekipy Schengen wyłącznie opierając się na regulaminów prawa wewnętrznego cudzoziemcowi z państwa trzeciego na pobyt długoterminowy, a więc dłuższy niż trzy miesiące. Tego typu wiza uprawnia jej posiadacza do przejazdu poprzez terytorium innych krajów Ekipy Schengen w celu udania się do państwa, które wizę wystawiło, chyba Iż dana osoba nie spełnia warunków wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen albo znajduje się na narodowej liście ostrzegawczej państwa, poprzez którego terytorium zamierza przejechać. Odpowiednio z rozporządzeniem Porady UE z 28 maja 2001 w kwestii swobodnego przepływu osób z wizą na pobyt długoterminowy, w.n. od pierwszego dnia ich ważności poprzez moment do trzech miesięcy mogą być równocześnie uznawane za jednolite wizy na pobyt krótkoterminowy, o ile zostały wydane z zachowaniem postanowień konwencji z Schengen, a posiadacz wizy spełnia warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen. Zobacz także wiza, wiza Schengen, wiza tranzytowa lotniskowa, wiza UE

Czym jest wiza narodowa znaczenie w Słownik na W .