wniosek azyl oczywiście co to jest
Co oznacza wniosek o azyl oczywiście bezzasadny: rezolucji londyńskiej z 30 listopada 1992.

Czy przydatne?

Czym jest wniosek o azyl oczywiście bezzasadny

Definicja z ang. application for asylum manifestly unfounded, z niem. Asylantrag offensichtlich unbegründet.

Definicja: w przekonaniu tak zwany pierwszej rezolucji londyńskiej z 30 listopada 1992, przyjętej poprzez Radę UE, wnioski o azyl, które nie czynią zadość kryteriom konwencji genewskiej z 1951 o statusie uchodźców, gdyż: obawa przed prześladowaniem we własnym państwie jest bezpodstawna albo osoba ubiegająca się o azyl może znaleźć dostateczną ochronę w innej części państwie pochodzenia; złożenie wniosku o azyl wiąże się z umyślnym oszustwem albo nadużyciem (podaniem fałszywych danych osobowych, przedstawieniem sfałszowanych dokumentów, złożeniem wniosku o azyl w innym kraju pod innym nazwiskiem i tym podobne). Zobacz także wniosek o azyl

Czym jest wniosek o azyl oczywiście znaczenie w Słownik na W .