wniosek azyl co to jest
Co oznacza wniosek o azyl: podanie skierowane do państwa członkowskiego UE, zawierające prośbę o.

Czy przydatne?

Czym jest wniosek o azyl

Definicja z ang. application for asylum, z niem. Asylantrag.

Definicja: w rozumieniu konwencji dublińskiej podanie skierowane do państwa członkowskiego UE, zawierające prośbę o ochronę. Obywatel państwa trzeciego, powołując się na konwencję genewską z 1951 o statusie uchodźców, ubiega się w podaniu o nadanie mu statusu uchodźcy w rozumieniu tej konwencji i protokołu nowojorskiego z 1967. Zobacz także wniosek o azyl oczywiście bezzasadny

Czym jest wniosek o azyl znaczenie w Słownik na W .