wniosek ochronę międzynarodową co to jest
Co oznacza wniosek o ochronę międzynarodową: państwa trzeciego albo bezpaństwowca o ochronę ze.

Czy przydatne?

Czym jest wniosek o ochronę międzynarodową

Definicja z ang. application for international protection, z niem. Antrag auf internationalen Schutz.

Definicja: podanie złożone poprzez obywatela państwa trzeciego albo bezpaństwowca o ochronę ze strony państwa członkowskiego UE, przy założeniu, Iż chodzi o uchodźcę albo osobę uprawnioną do ochrony subsydiarnej. Każdy wniosek o ochronę międzynarodową traktowany jest jako wniosek o azyl, chyba Iż zawiera wyraźną prośbę o inny rodzaj ochrony, który może być zastosowany oddzielnie

Czym jest wniosek o ochronę znaczenie w Słownik na W .