wniosek ochronę subsydiarną co to jest
Co oznacza wniosek o ochronę subsydiarną: państwa trzeciego albo bezpaństwowca o ochronę.

Czy przydatne?

Czym jest wniosek o ochronę subsydiarną

Definicja z ang. an application for subsidiary protection, z niem. einem Antrag auf subsidiären Schutz.

Definicja: podanie złożone poprzez obywatela państwa trzeciego albo bezpaństwowca o ochronę międzynarodową ze strony państwa członkowskiego UE, gdy nie można przyjąć, Iż chodzi o uchodźcę w rozumieniu konwencji genewskiej, z kolei można przyjąć, Iż dana osoba jest osobą uprawnioną do ochrony subsydiarnej

Czym jest wniosek o ochronę subsydiarną znaczenie w Słownik na W .