wskaźnik wczesnego ostrzegania co to jest
Co oznacza wskaźnik wczesnego ostrzegania: dopuszczalnego zakresu wahań pomiędzy rynkowym a.

Czy przydatne?

Czym jest wskaźnik wczesnego ostrzegania

Definicja z ang. the rate of early-warning, z niem. die Rate der Frühwarnung.

Definicja: parametr ustalony na poziomie 75% dopuszczalnego zakresu wahań pomiędzy rynkowym a fundamentalnym kursem waluty państwa członkowskiego w relacji do ECU, po osiągnięciu którego władze monetarne w celu zapewnienia stabilizacji mechanizmu walutowego podejmują działania interwencyjne

Czym jest wskaźnik wczesnego ostrzegania znaczenie w Słownik na W .