wskaźniki stopnia wsparcia co to jest
Co oznacza wskaźniki stopnia wsparcia producenta: Equivalent, PSE) parametry używane do porównania.

Czy przydatne?

Czym jest wskaźniki stopnia wsparcia producenta

Definicja z ang. indicators of the degree of producer support, z niem. Indikatoren für den Grad der Produzent Unterstützung.

Definicja: (z angielskiego: Producer Subsidy Equivalent, PSE) parametry używane do porównania poziomu wsparcia rolnictwa stosowanego w poszczególnych krajach. Parametr zero znaczy brak wsparcia, niekorzystny ograniczenie wsparcia rolnictwa na rzecz innych działów, nieujemny preferencje nadane rolnictwu

Czym jest wskaźniki stopnia wsparcia znaczenie w Słownik na W .