handlowa polityka wspólna co to jest
Co oznacza wspólna polityka handlowa: prowadzona aktualnie poprzez Wspólnotę opierając się na art.

Czy przydatne?

Czym jest wspólna polityka handlowa

Definicja z ang. common commercial policy, z niem. Gemeinsame Handelspolitik.

Definicja: zapoczątkowana 1 stycznia 1970 polityka prowadzona aktualnie poprzez Wspólnotę opierając się na art. 133 TWE, opierająca się na ujednoliconych zasadach w relacji do zmiany stawek celnych, zawierania umów celnych i handlowych, ujednolicenia działań liberalizacyjnych, polityki eksportowej i środków chroniących handel podejmowanych w razie dumpingu i subwencji. Pierwsze regulacje dotyczące prowadzenia w.p.h. pojawiły się w traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Gospodarczą i miały one na celu likwidację wszelkich barier w zamianie pomiędzy krajami członkowskimi i przyjęcie wspólnych zasad w kontaktach z krajami trzecimi. Równocześnie państwa członkowskie ustaliły moment przejściowy (do końca 1969), po którego upływie możliwe będzie prowadzenie w.p.h. W momencie tym państwa członkowskie utworzyły unię celną, obejmującą całą wymianę towarową i wprowadzającą zakaz nakładania pomiędzy krajami członkowskim ceł przywozowych i wywozowych i opłat o podobnym charakterze, a również wspólną taryfę celną w relacjach z krajami trzecimi. Pomimo przyjęcia poprzez państwa członkowskie zobowiązania do wprowadzenia jednolitych zasad w kontaktach handlowych z krajami trzecimi, to jednak polityka ta nie ma w pełni charakteru wspólnotowego art. 134 TWE dopuszcza gdyż w niezwykłych przypadkach samodzielne podjęcie poprzez kraj członkowskie niezbędnych środków ochrony, pod warunkiem jedynie zawiadomienia o tym Komisji Europejskiej. W praktyce zapis ten używany jest do wprowadzania środków ograniczających import w szczególności z krajów trzecich. Art. 133 przekazuje uprawnienia w dziedzinie negocjowania umów handlowych Radzie i działającej opierając się na jej mandatu Komisji

Czym jest wspólna polityka handlowa znaczenie w Słownik na W .