rolna polityka wspólna co to jest
Co oznacza Wspólna Polityka Rolna: Policy, CAP) pierwsza i poprzez długie lata jedyna wspólna.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólna Polityka Rolna

Definicja z ang. The Common Agricultural Policy, z niem. Die Gemeinsame Agrarpolitik.

Definicja: (z angielskiego: Common Agricultural Policy, CAP) pierwsza i poprzez długie lata jedyna wspólna polityka sektorowa EWG utworzona w traktatach rzymskich, opierając się na planu opracowanego poprzez zespół pod przewodnictwem S.L. Mansholta, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Charakteryzuje ją mocny interwencjonizm wewnętrzny (centralne kierowanie i centralne finansowanie rolnictwa) i protekcjonizm w relacjach z państwami trzecimi. Fundamentalne cele wpr określono w art. 33 TWE (dawniej art. 39 traktatów rzymskich) i to są: 1. powiększenie wydajności rolnictwa poprzez popieranie postępu technicznego, racjonalny postęp produkcji rolnej i możliwie idealne zastosowanie czynników produkcji, a zwłaszcza siły roboczej; 2. zapewnienie odpowiedniego poziomu życia społeczności wiejskiej, zwłaszcza poprzez przyrost indywidualnych dochodów osób zatrudnionych w rolnictwie; 3. stabilizacja rynków; 4. zapewnienie bezpieczeństwa dostaw; 5. zapewnienie rozsądnych cen w zaopatrzeniu konsumentów. Koncepcja wpr opiera się na trzech zasadach: jednolitości rynku produktów rolnych, preferencji Wspólnoty, solidarności finansowej; w ramach wpr odznacza się politykę interwencyjną i politykę strukturalną

Czym jest Wspólna Polityka Rolna znaczenie w Słownik na W .