transportowa polityka wspólna co to jest
Co oznacza wspólna polityka transportowa: dotyczących transportu międzynarodowego do albo z państwa.

Czy przydatne?

Czym jest wspólna polityka transportowa

Definicja z ang. common transport policy, z niem. gemeinsamen Verkehrspolitik.

Definicja: ogół zasad i regulacji prawnych dotyczących transportu międzynarodowego do albo z państwa członkowskiego i tranzytu poprzez państwa Wspólnoty, a również warunków, na jakich przewoźnicy mający siedzibę poza krajem członkowskim mogą na jego terytorium świadczyć usługi. Celem w.p.t. jest powstanie jednolitego rynku usług transportowych i przez wzgląd na tym niwelowanie wszelkich barier w każdej gałęzi transportu poprzez: 1. ujednolicenie regulaminów technicznych, podatkowych i społecznych; 2. ujednolicenie wymagań w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa; 3. wprowadzenie swobodnej konkurencji pomiędzy przewoźnikami z różnych krajów członkowskich; 4. znoszenie dyskryminacji przewoźnika na skutek jego siedziby. Początki w.p.t. przypadają na lata 70., jednak jej wprowadzenie i realizacja rozpoczęła się dopiero w latach 90. wspólnie z wprowadzeniem jednolitego rynku wewnętrznego

Czym jest wspólna polityka transportowa znaczenie w Słownik na W .