badawcze centrum wspólne co to jest
Co oznacza Wspólne Centrum Badawcze: JRC) Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej, powołany.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólne Centrum Badawcze

Definicja z ang. The Joint Research Centre, z niem. Die Gemeinsame Forschungsstelle.

Definicja: (z angielskiego: Joint Research Centre, JRC) Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej, powołany (odpowiednio z art. 171 TWE) w celu realizacji polityki badawczo-rozwojowej. Do jego zadań należy prowadzenie badań, udzielanie pomocy doradczo naukowej i wspomaganie wszelkiej działalności badawczej niezbędnej dla funkcjonowania innych polityk wspólnotowych. Region badań prowadzonych w ramach WCB jest bardzo szeroki i obejmuje zwłaszcza wszystkie kwestie dotyczące europejskiego przemysłu i obywateli europejskich. Struktura WCB obejmuje osiem wyspecjalizowanych instytutów usytuowanych we Włoszech, Belgii, Niemczech, Holandii i Hiszpanii. Prócz prac w ramach długoletnich programów ramowych prowadzi również badania na zlecenie podmiotów sektora publicznego i prywatnego

Czym jest Wspólne Centrum Badawcze znaczenie w Słownik na W .