europejska wspólnota co to jest
Co oznacza Wspólnota Europejska: nazwa, która pojawiła się przez wzgląd na przyjęciem Jednolitego.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólnota Europejska

Definicja z ang. European community, z niem. Die Europäische Gemeinschaft.

Definicja: (z angielskiego: European Community, EC) nazwa, która pojawiła się przez wzgląd na przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego (1 lipca 1987), jako podkreślenie jedności w miejsce dotychczasowego posługiwania się określeniem Wspólnoty ( EWWiS, EWG, Euratom). Formalne wprowadzenie tej nazwy nastąpiło od momentu wejścia w życie traktatu z Maastricht (1 listopada 1993), bo zastąpiła ona nazwę Europejska Wspólnota Gospodarcza, stanowiąc pierwszy filar UE. Liczy aktualnie piętnaście krajów członkowskich: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Ogromna Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja. Tworzą one region o pow. 3235 tys. km2, z liczbą ludności 371,6 mln

Czym jest Wspólnota Europejska znaczenie w Słownik na W .