europejska wspólnota co to jest
Co oznacza Wspólnota Europejska: nazwa, która pojawiła się przez wzgląd na przyjęciem Jednolitego.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólnota Europejska

Definicja z ang. European community, z niem. Die Europäische Gemeinschaft.

Definicja WSPÓLNOTA EUROPEJSKA: (z angielskiego: European Community, EC) nazwa, która pojawiła się przez wzgląd na przyjęciem Jednolitego Aktu Europejskiego (1 lipca 1987), jako podkreślenie jedności w miejsce dotychczasowego posługiwania się określeniem Wspólnoty ( EWWiS, EWG, Euratom). Formalne wprowadzenie tej nazwy nastąpiło od momentu wejścia w życie traktatu z Maastricht (1 listopada 1993), bo zastąpiła ona nazwę Europejska Wspólnota Gospodarcza, stanowiąc pierwszy filar UE. Liczy aktualnie piętnaście krajów członkowskich: Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, Niemcy, Włochy, Dania, Irlandia, Ogromna Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja. Tworzą one region o pow. 3235 tys. km2, z liczbą ludności 371,6 mln

Czym jest Wspólnota Europejska znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wartość Normalna:
Definicja objętego postępowaniem antydumpingowym albo towaru podobnego, użytkowana w państwie eksportera. W wypadku, gdy na rynku krajowym eksportera nie występuje wyrób podobny, sprzedawany jest w niewielkich wspólnota europejska co to jest.
Co znaczy Wspólny Plan Działania:
Definicja Joint Action Plan) to integralny składnik Nowej Agendy Transatlantyckiej, gdzie uszczegółowiono cele zawarte w Agendzie, przedstawiając precyzyjny plan ich realizacji oparty na zobowiązaniu do wspólnota europejska definicja.
Co znaczy Wniosek O Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej W Unii Europejskiej:
Definicja minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Andrzej Olechowski złożył na ręce przewodniczącego Porady UE, greckiego ministra spraw zagranicznych Theodorosa Pangalosa oficjalny wniosek o członkostwo wspólnota europejska co znaczy.
Co znaczy Wspólny Rynek Południa:
Definicja MERCOSUR wspólnota europejska słownik.
Co znaczy Wielka Brytania:
Definicja Królestwo Ogromnej Brytanii i Irlandii Północnej (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), kraj w zachodniej Europie, położone na wyspach na Atlantyku. Złożona jest z Anglii leżącej na wspólnota europejska znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: