wspólnota niepodległych państw co to jest
Co oznacza Wspólnota Niepodległych Państw: Gosudarstw) ugrupowanie obejmujące dwanaście krajów.

Czy przydatne?

Czym jest Wspólnota Niepodległych Państw

Definicja z ang. Commonwealth of Independent States, z niem. Gemeinschaft Unabhängiger Staaten.

Definicja: WNP (Sodrużestwo Niezawisimych Gosudarstw) ugrupowanie obejmujące dwanaście krajów, byłych republik radzieckich. Została zainicjowania 8 grudnia 1991 na spotkaniu w Białowieży przywódców Rosji, Ukrainy, Białorusi. Porozumienie to oznaczało w praktyce rozpad ZSRR. Umowa była otwarta na inne państwa powstające na jego terytorium. 13 grudnia skorzystały z tego: Kazachstan, Kirgizja, Tadżykistan, Turkmenia, Uzbekistan, a 21 grudnia: Azerbejdżan, Armenia, Mołdawia. Gruzja dołączyła 9 grudnia 1993. Poza WNP pozostały więc tylko państwa bałtyckie: Estonia, Litwa, Łotwa. Ratyfikacja umów została zakończona 8 kwietnia 1994 i od tej chwili WNP zaistniała w sposób formalny. Objęła ona region 23,8 mln km2, z liczbą 283 mln mieszkańców. Przyjęty z początkiem 1993 statut określił jej strukturę, której elementami są: Porada Szefów Krajów, Porada Szefów Rządów, Porada Ministrów Spraw Zagranicznych, Porada Ministrów Obrony, Zebranie Międzyparlamentarne, Trybunał Gospodarczy, Komisja Praw Człowieka i Komitet Koordynacyjno-Konsultacyjny ze stałym Sekretariatem jako organy techniczno-organizacyjne. W ramach WNP poszczególne państwa członkowskie zawierają dodatkowe umowy, na przykład 15 maja 1992 w Taszkiencie podpisano układ o zbiorowym bezpieczeństwie (Armenia, Kazachstan, Kirgizja, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan), do którego przystąpiły 24 grudnia 1993 Gruzja, Azerbejdżan, Białoruś. W tym samym roku państwa te podpisały układ o Unii Gospodarczej, oprócz tego powstała unia celna Rosji, Białorusi, Kazachstanu. Widać wyraźnie, Iż jak dotąd WNP nie stanowi spójnej struktury, a raczej forum ułatwiające realizację różnych interesów grupowych i państwowych. Dlatego także otwarte pozostaje pytanie, czym może stać się ten związek krajów w przyszłości fundamentem integracji na wzór dzisiejszej UE, konfederacją, luźnym politycznie obszarem wolnego rynku, forum konsultacji. Aktualny stan WNP wskazuje na jeszcze jedną sposobność jej rozpad, gdyż przewarzająca część podpisanych umów pozostaje na papierze, a sprzeczności narastają. Z drugiej strony decyzje szczytu z 2002 wskazują na próbę ulepszenia systemów i ustanowienia pełnej strefy wolnego handlu pomiędzy uczestnikami, jak także podjęcia wspólnej walki z przestępczością zorganizowaną

Czym jest Wspólnota Niepodległych Państw znaczenie w Słownik na W .