rynek wspólny co to jest
Co oznacza wspólny rynek: polegająca na wprowadzeniu zasad swobodnego przepływu osób, towarów.

Czy przydatne?

Czym jest wspólny rynek

Definicja z ang. the Common Market, z niem. gemeinsamen Markt.

Definicja: jedna z form integracji gospodarczej polegająca na wprowadzeniu zasad swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Utworzenie wspólnego rynku z reguły poprzedza zawarcie unii celnej. W ramach Wspólnoty wprowadzenie tej formy integracji nastąpiło opierając się na postanowień Jednolitego Aktu Europejskiego i Białej księgi z 1985, zawierającej projekty około dwustu osiemdziesięciu instrukcji przewidujących eliminację barier handlowych pomiędzy krajami Wspólnoty. Aktualnie sprawa ta uregulowana jest w art. 14 TWE. Zobacz także Andyjski Wspólny Rynek

Czym jest wspólny rynek znaczenie w Słownik na W .