współpraca celna unii co to jest
Co oznacza współpraca celna w Unii Europejskiej: Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, dla której.

Czy przydatne?

Czym jest współpraca celna w Unii Europejskiej

Definicja z ang. customs cooperation in the European Union, z niem. Zollzusammenarbeit in der Europäischen Union.

Definicja: pierwsza tematyka z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, dla której stworzono podstawy prawne współdziałania krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej w formie Konwencji o współpracy administracji celnych, podpisanej 7 września 1967 w Neapolu. W traktacie z Maastricht wszelakie aspekty w.c., zarówno karne, jak i pozakarne, były traktowane jako obiekt międzyrządowej współpracy w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Opierając się na traktatu z Amsterdamu w zakres kompetencji Wspólnoty Europejskiej została włączona w.c. o charakterze pozakarnym. Wiąże się ona z zagadnieniami z dziedziny wspólnej polityki handlowej, ale również z zasadami przekraczania granic zewnętrznych UE poprzez jej obywateli i obywateli krajów trzecich. Problematyka związana z funkcjonowaniem służb celnych w sferze pozakarnej uległa zatem uwspólnotowieniu, przez wzgląd na czym w ramach pierwszego filaru UE Porada UE podejmuje działania wykorzystywane wzmocnieniu w.c. pomiędzy krajami członkowskimi i pomiędzy nimi a Komisją Europejską. Działania te nie mogą jednak naruszać stosowania prawa karnego krajów członkowskich ani ich mechanizmów wymiaru sprawiedliwości. W.c. o charakterze karnym pozostała z kolei obiektem współpracy międzyrządowej krajów członkowskich UE w ramach jej trzeciego filaru. Narodowe służby celne są zaangażowane w walkę z transgraniczną przestępczością zorganizowaną. W nie wszystkich krajach członkowskich służby celne są jedynie agencjami granicznymi, w innych z kolei mają znacząco większe kompetencje są organami odpowiedzialnymi za kontrolę przestrzegania prawa z uprawnieniami w dziedzinie ścigania karnego. Na poziomie UE podejmowane są działania, które mają przyspieszyć i uczynić efektywniejszą współpracę narodowych służb celnych, w pierwszej kolejności chodzi tu o wymianę informacji (z wykorzystaniem Mechanizmu Informacji Celnej i bazy danych o śledztwach w kwestiach celnych) i wzajemną pomoc w kwestiach karnych związanych z przestępczością transgraniczną opierając się na konwencji z 1997 o wzajemnej pomocy i współpracy pomiędzy administracjami celnymi krajów członkowskich (tak zwany konwencji Neapol II)

Czym jest współpraca celna w Unii znaczenie w Słownik na W .