regionalna współpraca co to jest
Co oznacza współpraca regionalna: współdziałania krajów w obrębie określonego regionu. Przeważnie.

Czy przydatne?

Czym jest współpraca regionalna

Definicja z ang. regional cooperation, z niem. regionale Zusammenarbeit.

Definicja: ustalenie obejmujące różne formy współdziałania krajów w obrębie określonego regionu. Przeważnie dzieje się ona w ramach organizacji regionalnych powołanych dla takich celów, jak zapewnienie pokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji, rozwoju gospodarczego. Jeżeli państwa budują w jej ramach bardzo ścisłe więzi, można mówić o integracji regionalnej. Organizacjami, które realizują w.r., są między innymi Unia Afrykańska, OPA, KBWE/ OBWE, Porada Europy. Ograniczenie takiej formy współpracy do części regionu ustala się mianem współpracy subregionalnej (na przykład CEFTA)

Czym jest współpraca regionalna znaczenie w Słownik na W .