transgraniczna współpraca co to jest
Co oznacza współpraca transgraniczna: dwóch krajów (przeważnie jednak większej liczby) i.

Czy przydatne?

Czym jest współpraca transgraniczna

Definicja z ang. Cross-border cooperation, z niem. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

Definicja: zintegrowane działania przynajmniej dwóch krajów (przeważnie jednak większej liczby) i bezpośrednie działania odpowiednich regionalnych i lokalnych struktur władzy wykonawczej prowadzące do realizacji wspólnych (transgranicznych) przedsięwzięć na terenach przygranicznych

Czym jest współpraca transgraniczna znaczenie w Słownik na W .