cudzoziemca wydalenie co to jest
Co oznacza wydalenie cudzoziemca: relacji do cudzoziemca, który naruszył prawo danego państwa albo.

Czy przydatne?

Czym jest wydalenie cudzoziemca

Definicja z ang. expulsion of an alien, z niem. Ausweisung eines Ausländers.

Definicja: prawo przysługujące każdemu państwu w relacji do cudzoziemca, który naruszył prawo danego państwa albo którego dalszy pobyt zagraża bezpieczeństwu albo biznesom państwa. Prawo to może być ograniczone poprzez postanowienia obowiązujących umów międzynarodowych, a ponadto powinno być ono użytkowane w sposób niedyskryminacyjny. Od wydalenia, a więc nakazu opuszczenia poprzez cudzoziemca terytorium danego państwa w ustalonym terminie, należy odróżnić deportację, a więc przymusowe odstawienie cudzoziemca do granicy

Czym jest wydalenie cudzoziemca znaczenie w Słownik na W .