wydatki budżetu unii co to jest
Co oznacza wydatki budżetu Unii Europejskiej: środków finansowych przydzielonych na realizację.

Czy przydatne?

Czym jest wydatki budżetu Unii Europejskiej

Definicja z ang. expenditure of the budget of the European Union, z niem. Ausgaben des Haushalts der Europäischen Union.

Definicja: obejmują wszelakie wypłaty ustalonych środków finansowych przydzielonych na realizację zadań UE. W zależności od rodzaju zadania środki te mogą pochodzić z budżetu ogólnego albo budżetu operacyjnego albo także z pozostałych źródeł finansowania będących w dyspozycji organu wykonawczego ( budżet UE). Kluczową pozycją kosztów z budżetu ogólnego są pozycje powiązane z prowadzeniem wspólnej polityki rolnej i innych polityk wspólnotowych. Wydatkowanie środków w Unii jest skoncentrowane w formie różnego rodzaju funduszy, na przykład Fundusze Strukturalne Unii

Czym jest wydatki budżetu Unii znaczenie w Słownik na W .