wydatki budżetu unii co to jest
Co oznacza wydatki budżetu Unii Europejskiej: środków finansowych przydzielonych na realizację.

Czy przydatne?

Czym jest wydatki budżetu Unii Europejskiej

Definicja z ang. expenditure of the budget of the European Union, z niem. Ausgaben des Haushalts der Europäischen Union.

Definicja WYDATKI BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ: obejmują wszelakie wypłaty ustalonych środków finansowych przydzielonych na realizację zadań UE. W zależności od rodzaju zadania środki te mogą pochodzić z budżetu ogólnego albo budżetu operacyjnego albo także z pozostałych źródeł finansowania będących w dyspozycji organu wykonawczego ( budżet UE). Kluczową pozycją kosztów z budżetu ogólnego są pozycje powiązane z prowadzeniem wspólnej polityki rolnej i innych polityk wspólnotowych. Wydatkowanie środków w Unii jest skoncentrowane w formie różnego rodzaju funduszy, na przykład Fundusze Strukturalne Unii

Czym jest wydatki budżetu Unii znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wspólnota I Wspólny Rynek Karaibów:
Definicja Caribbean Community and Common Market, CARICOM), powstała w 1973, zastępując organizację utworzoną poprzez byłe kolonie angielskie na Karaibach w 1968 pod nazwą CARIFTA. Do CARICOM należy trzynaście wydatki budżetu unii europejskiej co to jest.
Co znaczy Wspólna Taryfa Celna:
Definicja Common Customs Tariff, CCT) obowiązujący na terenie Wspólnoty mechanizm ceł użytkowanych w imporcie towarów i usług z krajów trzecich. Mechanizm ten cechuje jednolitość, co znaczy, Iż wszystkie wydatki budżetu unii europejskiej definicja.
Co znaczy Warunki Wjazdu I Pobytu Krótkoterminowego W Unii Europejskiej:
Definicja warunki wjazdu i pobytu krótkoterminowego na obszarze Schengen wydatki budżetu unii europejskiej co znaczy.
Co znaczy Współpraca W Zakresie Gromadzenia Dowodów:
Definicja współpracy sądowej w kwestiach cywilnych w UE. Opierając się na traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska uzyskała uprawnienia do podejmowania działań mających na celu poprawę i uproszczenie wydatki budżetu unii europejskiej słownik.
Co znaczy Warunki Wjazdu I Pobytu Krótkoterminowego Na Obszarze Schengen:
Definicja obywateli krajów trzecich, którzy zamierzają wjechać w regionie krajów Ekipy Schengen i pozostać tam poprzez moment nieprzekraczający trzech miesięcy. Warunki te zostały sformułowane w konwencjach z wydatki budżetu unii europejskiej znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: