wymiar północny polityki unii co to jest
Co oznacza wymiar północny polityki Unii Europejskiej: dotycząca ściślejszej współpracy krajów.

Czy przydatne?

Czym jest wymiar północny polityki Unii Europejskiej

Definicja z ang. Northern Dimension policy of the European Union, z niem. Politik der Nördlichen Dimension der Europäischen Union.

Definicja: koncepcja Finlandii zgłoszona w 1997, dotycząca ściślejszej współpracy krajów regionu nadbałtyckiego i regionu Morza Barentsa (państwa nadbałtyckie obecni członkowie UE: Dania, Finlandia, Niemcy i Szwecja; kandydaci do UE: Estonia, Litwa, Łotwa i Polska; i Norwegia i część zachodnia Rosji). Obszar ten liczy 5060 mln mieszkańców. Inicjatywa zakłada, Iż Unia będzie angażować się w przemiany zachodzące na tym obszarze. Polityka ta obejmuje zagadnienia współpracy wielostronnej łączącej państwa położone na terytorium Bałtyku, nad Morzem Barentsa i w innych europejskich regionach Arktyki, w państwach nordyckich, a również współpracy dwustronnej na terytorium jako całości i współpracy z obszarami sąsiednimi. Podkreśla się, że niewykorzystane zasoby naturalne regionu, w szczególności złoża surowców energetycznych i minerałów, należą do największych w świecie, co może dać długofalowe korzyści. Równie istotne jest wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego regionu i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska, zagrożeniu bezpieczeństwa jądrowego poprzez elektrownie atomowe zlokalizowane w północno-zachodniej części Rosji i w państwach nadbałtyckich, a również zagrożeniom bezpieczeństwa przestępczością zorganizowaną. Realizacja inicjatywy Północnego Wymiaru polityki UE wiąże się z pozytywnymi doświadczeniami Porady Krajów Morza Bałtyckiego i Porady Euroarktycznego Regionu Morza Barentsa

Czym jest wymiar północny polityki Unii znaczenie w Słownik na W .