wymiar północny polityki unii co to jest
Co oznacza wymiar północny polityki Unii Europejskiej: dotycząca ściślejszej współpracy krajów.

Czy przydatne?

Czym jest wymiar północny polityki Unii Europejskiej

Definicja z ang. Northern Dimension policy of the European Union, z niem. Politik der Nördlichen Dimension der Europäischen Union.

Definicja WYMIAR PÓŁNOCNY POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ: koncepcja Finlandii zgłoszona w 1997, dotycząca ściślejszej współpracy krajów regionu nadbałtyckiego i regionu Morza Barentsa (państwa nadbałtyckie obecni członkowie UE: Dania, Finlandia, Niemcy i Szwecja; kandydaci do UE: Estonia, Litwa, Łotwa i Polska; i Norwegia i część zachodnia Rosji). Obszar ten liczy 5060 mln mieszkańców. Inicjatywa zakłada, Iż Unia będzie angażować się w przemiany zachodzące na tym obszarze. Polityka ta obejmuje zagadnienia współpracy wielostronnej łączącej państwa położone na terytorium Bałtyku, nad Morzem Barentsa i w innych europejskich regionach Arktyki, w państwach nordyckich, a również współpracy dwustronnej na terytorium jako całości i współpracy z obszarami sąsiednimi. Podkreśla się, że niewykorzystane zasoby naturalne regionu, w szczególności złoża surowców energetycznych i minerałów, należą do największych w świecie, co może dać długofalowe korzyści. Równie istotne jest wyrównanie poziomu rozwoju gospodarczego regionu i przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska, zagrożeniu bezpieczeństwa jądrowego poprzez elektrownie atomowe zlokalizowane w północno-zachodniej części Rosji i w państwach nadbałtyckich, a również zagrożeniom bezpieczeństwa przestępczością zorganizowaną. Realizacja inicjatywy Północnego Wymiaru polityki UE wiąże się z pozytywnymi doświadczeniami Porady Krajów Morza Bałtyckiego i Porady Euroarktycznego Regionu Morza Barentsa

Czym jest wymiar północny polityki Unii znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wniosek O Ochronę Międzynarodową:
Definicja poprzez obywatela państwa trzeciego albo bezpaństwowca o ochronę ze strony państwa członkowskiego UE, przy założeniu, Iż chodzi o uchodźcę albo osobę uprawnioną do ochrony subsydiarnej. Każdy wniosek wymiar północny polityki unii europejskiej co to jest.
Co znaczy Wspólna Polityka Transportowa:
Definicja regulacji prawnych dotyczących transportu międzynarodowego do albo z państwa członkowskiego i tranzytu poprzez państwa Wspólnoty, a również warunków, na jakich przewoźnicy mający siedzibę poza krajem wymiar północny polityki unii europejskiej definicja.
Co znaczy Wydatki Budżetu Unii Europejskiej:
Definicja wypłaty ustalonych środków finansowych przydzielonych na realizację zadań UE. W zależności od rodzaju zadania środki te mogą pochodzić z budżetu ogólnego albo budżetu operacyjnego albo także z wymiar północny polityki unii europejskiej co znaczy.
Co znaczy Wielofunkcyjny Rozwój Obszarów Wiejskich:
Definicja wspólnej polityki rolnej zakładający postęp regionów wiejskich i ograniczenie migracji ludności wiejskiej. Realizacja tego programu następuje dzięki wspieraniu podejmowania działalności wymiar północny polityki unii europejskiej słownik.
Co znaczy Wiza Tranzytowa Lotniskowa:
Definicja wzgląd na ruchem tranzytowym na lotniskach opierając się na wspólnego działania Porady UE z 4 marca 1996. W konwencji z 1944 o międzynarodowym lotnictwie cywilnym została sformułowana zasada wymiar północny polityki unii europejskiej znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: