wymiar sprawiedliwości sprawy co to jest
Co oznacza Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Unii Europejskiej: integracji w ramach UE.

Czy przydatne?

Czym jest Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Unii Europejskiej

Definicja z ang. Justice and Home Affairs of the European Union, z niem. Justiz und Inneres der Europäischen Union.

Definicja: jedna z dziedzin współpracy i integracji w ramach UE rozwijana intensywniej w konsekwencji postanowień traktatu z Maastricht. Wprowadził on w pełni otwarty rynek wewnętrzny, obywatelstwo UE, przewidział jednolitą politykę wizową. Określono także w nim jako kwestie o wspólnym interesie: politykę azylową, przekraczanie granic zewnętrznych, politykę imigracyjną i wobec krajów trzecich włącznie ze zwalczaniem nielegalnej imigracji, nielegalnego pobytu i pracy, pokonywanie narkomanii, oszustw międzynarodowych, współpracę prawną w kwestiach cywilnych, karnych, w polityce celnej i współpracę policji w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości międzynarodowej, czemu służyć ma Europol. W takich kwestiach Porada UE ma ustalać wspólne stanowisko i wspólne działania (przy zachowaniu zasady subsydiarności), podejmując decyzje jednogłośnie. W pracach także uczestniczy Komisja Europejska, a Parlament Europejski powinien być o nich na bieżąco informowany. Wstępem do WSiSW były konwencje z Schengen, stwarzające warunki do swobodnego przemieszczania się obywateli Wspólnoty, a zatem narzucające potrzebę wprowadzenia wspólnych zasad i środków bezpieczeństwa. Od 1976 do Maastricht służyło temu współdziałanie w ramach nieformalnej ekipy TREVI, skupiającej ministrów spraw wewnętrzynych. Jednak ten wymiar współpracy w UE rodzi podobne kontrowersje i obawy przed zbyt ponadnarodowym jego charakterem co Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa i dlatego zakres współdziałania jest nadal ograniczony

Czym jest Wymiar Sprawiedliwości i znaczenie w Słownik na W .