wymiar wschodni polityki unii co to jest
Co oznacza wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej: 2003 w formie non-paper (nieoficjalny.

Czy przydatne?

Czym jest wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej

Definicja z ang. Eastern Dimension of EU policy, z niem. Östliche Dimension der EU-Politik.

Definicja: inicjatywa Polski przesłana w styczniu 2003 w formie non-paper (nieoficjalny dokument) do rządów państw UE, dotycząca polityki Unii wobec Ukrainy, Białorusi, Mołdowy i Rosji, po rozszerzeniu UE o państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Polska, wzorem Finlandii i jej inicjatywy wymiaru północnego, stara się w ten sposób zaznaczyć region swej specyficznej aktywności, jako przyszłego członka UE, a zarazem wyjść naprzeciw spodziewanym problemom związanym z pozostawieniem poza procesami integracji europejskiej jej wschodnich sąsiadów. UE jest w czasie przygotowania nowych strategii polityki na rzecz Rosji i Ukrainy, które powinny być ogłoszone w połowie 2003, a zatem to jest próba Polski wywarcia wpływu na ich kształt. W polskim projekcie sugeruje się, że UE powinna zawrzeć umowę stowarzyszeniową z Ukrainą i Mołdową i zostawić taką opcję otwartą dla Białorusi po dokonaniu w niej demokratycznych przemian. Sposobność członkostwa tych krajów w Unii nie powinna być wykluczana po spełnieniu wymagań politycznych i ekonomicznych. Polityka ta mogłaby być także rozciągnięta w dalszej perspektywie na państwa Kaukazu i Azji Środkowej. Polska starała się zwrócić uwagę UE szczególnie na te państwa, które w porównaniu z Rosją są mniej ważne dla Unii. W dotychczasowych dokumentach UE, opcja przyszłego członkostwa jest pomijana, nawet w formie odległej obietnicy. Zobacz także relacje Unia EuropejskaRosja

Czym jest wymiar wschodni polityki Unii znaczenie w Słownik na W .