władza wysoka co to jest
Co oznacza Wysoka Władza: naczelnym organem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali została.

Czy przydatne?

Czym jest Wysoka Władza

Definicja z ang. high authority, z niem. hohe Behörde.

Definicja WYSOKA WŁADZA: odpowiednio z traktatem paryskim naczelnym organem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali została dziewięcioosobowa WW składająca się z przedstawicieli sześciu krajów założycielskich. Jej uprawnienia były bardzo szerokie: była niezależna w definiowaniu i wykonywaniu swoich zadań, miała autonomię finansową i dysponowała możliwością wydawania aktów prawnych użytkowanych bezpośrednio w krajach członkowskich. WW była odpowiedzialna przed Zgromadzeniem (późniejszym Parlamentem Europejskim) złożonym z siedemdziesięciu ośmiu przedstawicieli krajów członkowskich, którzy większością dwóch trzecich głosów mogli doprowadzić do jej ustąpienia. Pierwszym przewodniczącym WW został Jean Monnet. W 1965 na mocy traktatu fuzyjnego funkcje WW przejęła Komisja Europejska

Czym jest Wysoka Władza znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wspólny Plan Działania:
Porównanie Joint Action Plan) to integralny składnik Nowej Agendy Transatlantyckiej, gdzie uszczegółowiono cele zawarte w Agendzie, przedstawiając precyzyjny plan ich realizacji oparty na zobowiązaniu do wysoka władza co znaczy.
Krzyżówka Wydatki Nieobligatoryjne:
Dlaczego budżetowe, niemieszczące się w ekipie kosztów obligatoryjnych, przeznaczane na finansowanie zadań w dziedzinie na przykład polityki regionalnej, badawczo-rozwojowej czy energetycznej. Zobacz także wysoka władza krzyżówka.
Co to jest Wspólna Polityka Dla Europejskiego Rolnictwa I Wsi:
Jak lepiej Common Agricultural and Rural Policy for Europe, CAPRE) schemat przyszłej wspólnej polityki rolnej przedstawiony w raporcie W kierunku wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich przygotowanym wysoka władza co to jest.
Słownik Wniosek O Azyl:
Kiedy konwencji dublińskiej podanie skierowane do państwa członkowskiego UE, zawierające prośbę o ochronę. Obywatel państwa trzeciego, powołując się na konwencję genewską z 1951 o statusie uchodźców wysoka władza słownik.
Czym jest Wspólnotowy Kodeks Celny:
Od czego zależy Community Customs Code) wprowadzony w styczniu 1994 akt prawny ustanawiający ramy funkcjonowania polityki celnej Wspólnoty Europejskiej, obejmujący powyżej dwadzieścia rozporządzeń i instrukcji wysoka władza czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: