władza wysoka co to jest
Co oznacza Wysoka Władza: naczelnym organem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali została.

Czy przydatne?

Czym jest Wysoka Władza

Definicja z ang. high authority, z niem. hohe Behörde.

Definicja WYSOKA WŁADZA: odpowiednio z traktatem paryskim naczelnym organem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali została dziewięcioosobowa WW składająca się z przedstawicieli sześciu krajów założycielskich. Jej uprawnienia były bardzo szerokie: była niezależna w definiowaniu i wykonywaniu swoich zadań, miała autonomię finansową i dysponowała możliwością wydawania aktów prawnych użytkowanych bezpośrednio w krajach członkowskich. WW była odpowiedzialna przed Zgromadzeniem (późniejszym Parlamentem Europejskim) złożonym z siedemdziesięciu ośmiu przedstawicieli krajów członkowskich, którzy większością dwóch trzecich głosów mogli doprowadzić do jej ustąpienia. Pierwszym przewodniczącym WW został Jean Monnet. W 1965 na mocy traktatu fuzyjnego funkcje WW przejęła Komisja Europejska

Czym jest Wysoka Władza znaczenie w Słownik na W .

Co znaczy Wiza Schengen:
Definicja cudzoziemcom z krajów trzecich na wjazd i pobyt krótkoterminowy (nieprzekraczający trzech miesięcy) w regionie krajów Ekipy Schengen, które zobowiązały się do prowadzenia wspólnej polityki w wysoka władza co to jest.
Co znaczy Wspólny Rynek:
Definicja integracji gospodarczej polegająca na wprowadzeniu zasad swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Utworzenie wspólnego rynku z reguły poprzedza zawarcie unii celnej. W ramach Wspólnoty wysoka władza definicja.
Co znaczy Wspólna Polityka Dla Europejskiego Rolnictwa I Wsi:
Definicja Common Agricultural and Rural Policy for Europe, CAPRE) schemat przyszłej wspólnej polityki rolnej przedstawiony w raporcie W kierunku wspólnej polityki rolnej i obszarów wiejskich przygotowanym wysoka władza co znaczy.
Co znaczy Węgry:
Definicja Magyar Koztarsasag), kraj w środkowej Europie. Pow. 93,03 tys. km2, ludność 11 mln. Stolica Budapeszt. Graniczy ze Słowacją, Ukrainą, Rumunią, Serbią i Czarnogórą, Chorwacją, Słowenią, Austrią. Na wysoka władza słownik.
Co znaczy Wymiar Europejski W Edukacji:
Definicja rozpropagowane pod koniec lat 80. poprzez Unię Europejską i Radę Europy jako swoisty sposób podejścia do realizacji ministerialnych, lokalnych i nauczycielskich programów nauczania. Wymiar europejski wysoka władza znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: