wysoki przedstawiciel unii co to jest
Co oznacza wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i.

Czy przydatne?

Czym jest wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa

Definicja z ang. High Representative of the Union for. Common Foreign and Security Policy, z niem. Hohe Vertreter der Union für. Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.

Definicja: stanowisko utworzone opierając się na traktatu z Amsterdamu w celu wzmocnienia instytucjonalnego drugiego filaru UE i podkreślenia jej tożsamości na arenie międzynarodowej. Nowe stanowisko powstało poprzez rozszerzenie dotychczasowych kompetencji sekretarza generalnego Porady UE, odpowiedzialnego do czasu wejścia w życie Traktatu Amsterdamskiego jedynie za kwestie administracyjne. Aktualnie jedna osoba pełni dwie funkcje, aczkolwiek na pierwszy plan wysunęły się uprawnienia i wymagania powiązane ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa, a zadania administracyjne przejął zastępca sekretarza generalnego. Wysoki przedstawiciel wspiera Radę UE w kwestiach wchodzących w zakres Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez przyczynianie się do formułowania, przygotowywania i implementacji decyzji i gdy to wskazane i kierując się w imieniu Porady UE, na żądanie Prezydencji poprzez prowadzenie dialogu politycznego z podmiotami trzecimi (innymi organizacjami międzynarodowymi i krajami niebędącymi członkami UE). Pierwszy wysoki przedstawiciel został powołany na posiedzeniu Porady Europejskiej w Kolonii (34 czerwca 1999). Zobacz także Solana Javier

Czym jest wysoki przedstawiciel Unii znaczenie w Słownik na W .