zakaz antykonkurencyjnej co to jest
Co oznacza zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa: polityki konkurencji uregulowany w art. 8789.

Czy przydatne?

Czym jest zakaz antykonkurencyjnej pomocy państwa

Definicja z ang. prohibition of anti-competitive state aid, z niem. Verbot wettbewerbswidriger staatlicher Beihilfen.

Definicja: jeden z instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 8789 TWE. Odpowiednio z postanowieniami traktatu zabroniona jest jakakolwiek pomoc świadczona poprzez kraj albo pochodząca z funduszy państwowych, która uprzywilejowuje określonego przedsiębiorcę albo gałąź gospodarki i w ten sposób wypacza konkurencję i wywiera negatywny wpływ na handel pomiędzy krajami członkowskimi. Dopuszczalna jest jedynie pomoc: 1. udzielana poszczególnym konsumentom, pod warunkiem jednak, Iż jest udzielana bez dyskryminacji z racji na pochodzenie towarów; 2. w celu likwidacji szkód wyrządzonych poprzez katastrofy przyrodnicze albo inne wyjątkowe zdarzenia; 3. przeznaczoną dla gospodarki regionów Republiki Federalnej Niemiec szczególnie dotkniętych na skutek podziału Niemiec, pod warunkiem jednak, Iż jest ona wymagana dla wyrównania szkód gospodarczych stworzonych wskutek podziału. Ponadto traktat uznaje, Iż prawnie dopuszczalna jest również pomoc udzielana między innymi w celu wspierania rozwoju gospodarczego regionów zacofanych, realizacji projektów istotnych dla ogólnego interesu Wspólnoty, rozwoju pewnych dziedzin gospodarki, wspierania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Odstąpienie od zakazu antykonkurencyjnej pomocy państwa możliwe jest jedynie w niezwykłych przypadkach i podlega kontroli ze strony Komisji Europejskiej

Czym jest zakaz antykonkurencyjnej znaczenie w Słownik na Z .