kontraktów ciągłości zasada co to jest
Co oznacza zasada ciągłości kontraktów: contracts) jedna z zasad towarzysząca wprowadzeniu wspólnej.

Czy przydatne?

Czym jest zasada ciągłości kontraktów

Definicja z ang. principle of continuity of contracts, z niem. Grundsatz der Vertragskontinuität.

Definicja: (z angielskiego: continuity of contracts) jedna z zasad towarzysząca wprowadzeniu wspólnej waluty euro, oznaczająca, Iż wszystkie kontrakty finansowe wyrażone w walutach narodowych krajów członkowskich tworzących Unię Gospodarczą i Walutową (EMU), zawarte przed 1 stycznia 1999 nadal zachowują własną ważność, nie mniej jednak w dniu tym wskutek wymiany waluty narodowej na euro wg ustalonego kursu konwersji następuje zmiana waluty kontraktu i jego wartości. Wprowadzenie euro w żaden sposób nie wpływa na zmianę pozostałych klauzul i nie daje żadnej ze stron prawa dokonywania żadnych zmian. Zobacz także zasada brak nakazu, brak zakazu

Czym jest zasada ciągłości kontraktów znaczenie w Słownik na Z .