dodawalności zasada co to jest
Co oznacza zasada dodawalności: uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty.

Czy przydatne?

Czym jest zasada dodawalności

Definicja z ang. additivity rule, z niem. Additivitatsregel.

Definicja: (współfinansowania) jedna z zasad uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, obliguje do tworzenia tak zwany montaży finansowych ( montaż finansowy) przy realizacji projektów, co znaczy, że środki pomocowe pochodzące z funduszy strukturalnych mogą być tylko jednym z kilku komponentów finansowania. Nie mogą zatem stanowić jedynego źródła finansowania, a realizacja projektu wymaga także posiadania odpowiednich zasobów poprzez beneficjanta pozwalających na bezpośrednią partycypację w kosztach realizacji danego projektu

Czym jest zasada dodawalności znaczenie w Słownik na Z .