zasada jednakowego co to jest
Co oznacza zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet: odpowiednio z którą kobiety i.

Czy przydatne?

Czym jest zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet

Definicja z ang. the principle of equal remuneration for men and women, z niem. Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen.

Definicja ZASADA JEDNAKOWEGO WYNAGRADZANIA MĘŻCZYZN I KOBIET: zasada zawarta w art. 141 TWE, odpowiednio z którą kobiety i mężczyźni za jednakową pracę albo pracę o jednakowej wartości powinni otrzymywać jednakowe płaca. Znaczy to, Iż płaca za tę samą pracę obliczane opierając się na akordu ustalane jest opierając się na jednakowej jednostki jego wymiaru, a w razie obliczanego opierając się na czasu pracy jednakowe stanowisko. Środki, zapewniające poszanowanie tej zasady, może po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym wprowadzić Porada UE. Traktat dopuszcza pewne odstępstwo od zasady zapewnienia pełnej równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w życiu zawodowym, zezwalając krajom członkowskim na wprowadzanie ustalonych przywilejów na rzecz tej płci, która jest mniej licznie reprezentowana w danym zawodzie albo w celu zrekompensowania niekorzystnych aspektów kariery zawodowej

Czym jest zasada jednakowego znaczenie w Słownik na Z .

Co znaczy Zintegrowany System Zarządzania I Kontroli:
Definicja Integrated Administration and Control Mechanizm, IACS) mechanizm administrowania i kontroli zastosowania funduszy UE, wprowadzony w Unii na mocy rozporządzeń Porady UE 3508/92/EWG i 3887/92/EWG. W zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet co to jest.
Co znaczy Zezwolenie Na Pobyt Długoterminowy W Unii Europejskiej:
Definicja wspólnotowego to jest każde wystawione poprzez organy państwa członkowskiego zezwolenie, uprawniające obywatela państwa trzeciego do legalnego pobytu w regionie tego państwa, niezależnie od: wiz zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet definicja.
Co znaczy Zasady Przy Konstrukcji Budżetu Unii Europejskiej:
Definicja obligatoryjnych, fundamentalnych reguł, które są uwzględniane przy konstrukcji budżetu ogólnego. Fundamentem prawną w tym względzie są art. 199209 traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet co znaczy.
Co znaczy Zakaz Porozumień Ograniczających Konkurencję:
Definicja instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 81 TWE. Odpowiednio z postanowieniami traktatu wszelakie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzje grup przedsiębiorstw i zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet słownik.
Co znaczy Zalecenie:
Definicja prawa wtórnego, w okolicy recenzji, nie mający mocy wiążącej. Wyraża stanowisko albo ocenę w danej sprawie, może zawierać propozycje wykonania pewnych działań. Z. wydają z własnej inicjatywy organy zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: