zasada jednakowego co to jest
Co oznacza zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet: odpowiednio z którą kobiety i.

Czy przydatne?

Czym jest zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet

Definicja z ang. the principle of equal remuneration for men and women, z niem. Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen.

Definicja: zasada zawarta w art. 141 TWE, odpowiednio z którą kobiety i mężczyźni za jednakową pracę albo pracę o jednakowej wartości powinni otrzymywać jednakowe płaca. Znaczy to, Iż płaca za tę samą pracę obliczane opierając się na akordu ustalane jest opierając się na jednakowej jednostki jego wymiaru, a w razie obliczanego opierając się na czasu pracy jednakowe stanowisko. Środki, zapewniające poszanowanie tej zasady, może po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym wprowadzić Porada UE. Traktat dopuszcza pewne odstępstwo od zasady zapewnienia pełnej równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w życiu zawodowym, zezwalając krajom członkowskim na wprowadzanie ustalonych przywilejów na rzecz tej płci, która jest mniej licznie reprezentowana w danym zawodzie albo w celu zrekompensowania niekorzystnych aspektów kariery zawodowej

Czym jest zasada jednakowego znaczenie w Słownik na Z .