zasada jednakowego co to jest
Co oznacza zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet: odpowiednio z którą kobiety i.

Czy przydatne?

Czym jest zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet

Definicja z ang. the principle of equal remuneration for men and women, z niem. Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen.

Definicja ZASADA JEDNAKOWEGO WYNAGRADZANIA MĘŻCZYZN I KOBIET: zasada zawarta w art. 141 TWE, odpowiednio z którą kobiety i mężczyźni za jednakową pracę albo pracę o jednakowej wartości powinni otrzymywać jednakowe płaca. Znaczy to, Iż płaca za tę samą pracę obliczane opierając się na akordu ustalane jest opierając się na jednakowej jednostki jego wymiaru, a w razie obliczanego opierając się na czasu pracy jednakowe stanowisko. Środki, zapewniające poszanowanie tej zasady, może po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym wprowadzić Porada UE. Traktat dopuszcza pewne odstępstwo od zasady zapewnienia pełnej równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w życiu zawodowym, zezwalając krajom członkowskim na wprowadzanie ustalonych przywilejów na rzecz tej płci, która jest mniej licznie reprezentowana w danym zawodzie albo w celu zrekompensowania niekorzystnych aspektów kariery zawodowej

Czym jest zasada jednakowego znaczenie w Słownik na Z .

Co znaczy Zintegrowany System Zarządzania I Kontroli:
Porównanie Integrated Administration and Control Mechanizm, IACS) mechanizm administrowania i kontroli zastosowania funduszy UE, wprowadzony w Unii na mocy rozporządzeń Porady UE 3508/92/EWG i 3887/92/EWG. W zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet co znaczy.
Krzyżówka Zobowiązanie Cenowe:
Dlaczego zobowiązanie eksportera oskarżonego o dumping albo wykorzystywanie niedozwolonych subsydiów do przestrzegania uzgodnionego z Komisją Europejską minimalnego poziomu cen danego towaru, stanowiące zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet krzyżówka.
Co to jest Zasada Równoległości:
Jak lepiej Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) głosząca, Iż mechanizmy integracji gospodarczej i walutowej powinny przebiegać równolegle, prowadząc w rezultacie do stworzenia unii i przyjęcia wspólnej waluty zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet co to jest.
Słownik Zasada Pomocniczości:
Kiedy zasada subsydiarności zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet słownik.
Czym jest Zasada Wzajemnego Uznawania Narodowych Przepisów I Norm:
Od czego zależy przed rozpoczęciem tworzenia wewnętrznego rynku Wspólnoty, odpowiednio z którą: 1. każdy wyrób, który został wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w jednym z krajów członkowskich, powinien zostać zasada jednakowego wynagradzania mężczyzn i kobiet czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: