jednoroczności zasada co to jest
Co oznacza zasada jednoroczności: planem rocznym. Rok budżetowy zaczyna się 1 stycznia, z kolei.

Czy przydatne?

Czym jest zasada jednoroczności

Definicja z ang. the principle of annuality, z niem. Der Grundsatz der Jährlichkeit.

Definicja ZASADA JEDNOROCZNOŚCI: znaczy, że zasadniczo budżet UE jest planem rocznym. Rok budżetowy zaczyna się 1 stycznia, z kolei kończy się 31 grudnia. W planowaniu finansowym Wspólnoty zachodzi jednak potrzeba kompromisu pomiędzy przestrzeganiem tej zasady a zarządzaniem nie wszystkimi wieloletnimi programami i projektami

Czym jest zasada jednoroczności znaczenie w Słownik na Z .

Co znaczy Zasada Równoległości:
Porównanie Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU) głosząca, Iż mechanizmy integracji gospodarczej i walutowej powinny przebiegać równolegle, prowadząc w rezultacie do stworzenia unii i przyjęcia wspólnej waluty zasada jednoroczności co znaczy.
Krzyżówka Zasada Pomocniczości:
Dlaczego zasada subsydiarności zasada jednoroczności krzyżówka.
Co to jest Zasada Ring-Fencing:
Jak lepiej kategorii kosztów budżetu UE jednoznacznie wydzielono opłaty wynikające z rozszerzenia Wspólnoty o nowe państwa. Z powodu przyjęcie tej zasady uniemożliwia zastosowanie, z puli kosztów zasada jednoroczności co to jest.
Słownik Zakaz Nadużywania Przedsiębiorstw Państwowych:
Kiedy instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 86 TWE i odnoszący się do przedsiębiorstw publicznych i tych, którym kraj gwarantuje specjalne albo wyłączne prawa. Zakaz ten znaczy zasada jednoroczności słownik.
Czym jest Zezwolenie Szczególne Na Podróż W Unii Europejskiej:
Od czego zależy zaproponowane poprzez Komisję Europejską opierając się na traktatu z Amsterdamu, który przyznał Wspólnocie Europejskiej kompetencje w dziedzinie określania warunków, na jakich obywatele krajów zasada jednoroczności czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: