budżetu jedności zasada co to jest
Co oznacza zasada jedności budżetu: dochodów i kosztów w jednym dokumencie (art. 199 traktatu EWG.

Czy przydatne?

Czym jest zasada jedności budżetu

Definicja z ang. the principle of unity of the budget, z niem. das Prinzip der Einheit des Haushalts.

Definicja: znaczy konieczność ujęcia wszystkich dochodów i kosztów w jednym dokumencie (art. 199 traktatu EWG). Jednak od tej generalnej reguły istnieją wyjątki: na przykład Europejski Fundusz Rozwoju (EDF) czy budżety nie wszystkich agencji

Czym jest zasada jedności budżetu znaczenie w Słownik na Z .