koncentracji zasada co to jest
Co oznacza zasada koncentracji: regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy, że środki finansowe.

Czy przydatne?

Czym jest zasada koncentracji

Definicja z ang. concentration rule, z niem. Konzentrationsregel.

Definicja ZASADA KONCENTRACJI: jedna z zasad uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy, że środki finansowe kierowane do regionów zostały w dużej mierze skoncentrowane na relatywnie niewielkiej liczbie działań, lecz w ten sposób wzmocnione zostają realne efekty podejmowanych działań. Ponadto przyjęcie takiej determinanty skutkuje, że pomoc trafia do rzeczywiście w najwyższym stopniu potrzebujących regionów Wspólnoty, o najniższym poziomie rozwoju i największych problemach strukturalnych

Czym jest zasada koncentracji znaczenie w Słownik na Z .

Co znaczy Zasada Związania Ceł:
Porównanie użytkowana w realizacji wspólnej polityki handlowej, odpowiednio z którą cła nie mogą być podniesione powyżej określony poziom bez udzielenia kompensaty partnerom ze Światowej Organizacji Handlu (WTO zasada koncentracji co znaczy.
Krzyżówka Zasada Non-Refoulement:
Dlaczego albo zawracania uchodźcy, sformułowany w konwencji genewskiej o statusie uchodźców. Odpowiednio z tą zasadą ?Xadne kraj będące stroną konwencji nie może uchodźcy wydalić albo zawrócić do granicy zasada koncentracji krzyżówka.
Co to jest Zakaz Porozumień Ograniczających Konkurencję:
Jak lepiej instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 81 TWE. Odpowiednio z postanowieniami traktatu wszelakie porozumienia pomiędzy przedsiębiorstwami, decyzje grup przedsiębiorstw i zasada koncentracji co to jest.
Słownik Zasada Awangardy:
Kiedy zasada elastyczności zasada koncentracji słownik.
Czym jest Zakaz Antykonkurencyjnej Pomocy Państwa:
Od czego zależy instrumentów wspólnotowej polityki konkurencji uregulowany w art. 8789 TWE. Odpowiednio z postanowieniami traktatu zabroniona jest jakakolwiek pomoc świadczona poprzez kraj albo pochodząca z funduszy zasada koncentracji czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: