koncentracji zasada co to jest
Co oznacza zasada koncentracji: regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy, że środki finansowe.

Czy przydatne?

Czym jest zasada koncentracji

Definicja z ang. concentration rule, z niem. Konzentrationsregel.

Definicja: jedna z zasad uwzględnianych w polityce regionalnej i strukturalnej Wspólnoty, znaczy, że środki finansowe kierowane do regionów zostały w dużej mierze skoncentrowane na relatywnie niewielkiej liczbie działań, lecz w ten sposób wzmocnione zostają realne efekty podejmowanych działań. Ponadto przyjęcie takiej determinanty skutkuje, że pomoc trafia do rzeczywiście w najwyższym stopniu potrzebujących regionów Wspólnoty, o najniższym poziomie rozwoju i największych problemach strukturalnych

Czym jest zasada koncentracji znaczenie w Słownik na Z .